Over Leaseport

Wij zijn een persoonlijke, vriendelijke, transparante, snel handelende en maatwerk leverende leasemaatschappij. Leaseport wil met de jarenlange ervaring en marktkennis van haar ondernemers de lokale vraag naar vervoer op een efficiënte en klantvriendelijke wijze invullen.

De naam is nieuw, de personen erachter niet!

De leasebranche zal zich in de toekomst onderscheiden in grote volume draaiende
leasemaatschappijen gericht op de grootzakelijke markt en kleine leasemaatschappijen
actief op lokaal en regionaal niveau, gericht op het KZM- en MKB segment. De
leasebranche omschrijft zich het beste als een markt, waarin persoonlijk contact een groot
goed is.
Wij constateren dat er nog steeds voldoende potentie is, waardoor wij met specifieke
leasefaciliteiten een groot aantal ondernemers kunnen bedienen. Een groot aantal bedrijven
hebben (naast de eventuele financial leasemogelijkheid) hun wagenpark toch nog steeds in
eigen beheer en kunnen een groot deel van het eigen vermogen daardoor niet aanwenden
voor de werkelijke bedrijfsactiviteiten. Leaseport kan zorgen bij parken in een financial
lease constructie voor kostenreductie door de ondernemer werk uit handen te nemen en in
het geval van eigen beheer hem de financiële vrijheid te verstrekken door investeringen in
mobiliteit over te nemen. Hierdoor kan hij meer business genereren. Kortom, de
ondernemer krijgt uiteindelijk meer voor minder. Zijn mogelijkheden in mobiliteit nemen
toe, terwijl de financiële daadkracht van zijn onderneming ook toeneemt.

Door in het bijzonder de introductie van de leasebon willen wij een stuk flexibiliteit in mobiliteit creëren, waarmee wij ons ten aanzien van de concurrentie duidelijk kunnen onderscheiden. Ten tweede willen wij de klant bij zuinig en goed gebruik van het vervoermiddel in een vooraf vastgestelde winstdelingsregeling laten meedelen in de winst mits deze natuurlijk hoger uitvalt dan verwacht. Wij belonen hiermee niet alleen de klant, maar bieden hem ook de mogelijkheid zich naar zijn personeel toe te onderscheiden. Verder willen wij ons in de markt positioneren als een allround
mobiliteitsdienstverlener voor zowel het bedrijfsleven als de lokale overheden. Wij willen
oplossingen aandragen op het gebied van vervoer en milieu, waarin wij bij medewerking
van overheid en bedrijfsleven kunnen voldoen aan de eisen die op gebied van de CO2-
uitstoot zijn gesteld.

Missie

Het is onze missie om helder en duidelijk de beste mobiliteitsoplossingen voor personenwagens en bedrijfswagens aan te bieden. Gewoon slim en groen leasen.

Visie

Leaseport heeft de ambitie om te fungeren als intermediair tussen de lokale automotive
bedrijven en klanten, waarbij wij tevens een rol kunnen vervullen als consultant voor het
totale mobiliteitsmanagement. Door middel van de ruime ervaring van de ondernemers kan deze kwalitatief hoogwaardige dienstverlening direct worden bereikt.
Leaseport voorziet een duidelijke verschuiving naar de inzet van elektrische voertuigen. De
dieselmotor zal, mede door de steeds verder aangescherpte uitstootnormen, op termijn
verdwijnen uit het straatbeeld. De overheid heeft hierin ook een belangrijke rol. Door
verhoging van de bijtelling en BPM stuurt de overheid meer richting elektrisch rijden. Je
ziet daardoor dat er meer draagvlak komt voor deeltijd-auto’s. Was vroeger het bezit van de
auto belangrijk, nu is dit veel meer van ondergeschikt belang. Het gebruik is veel
belangrijker. Leaseport ziet voor de toekomst een combinatie van leaseauto – OV – fiets als
grote kanshebber.